กองทัพเรือ ขอเชิญชม

งานนิทรรศการ วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย 64

แบบออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564

การแสดงผลงานของหน่วยงานและกำลังพลของ ทร. 3 ส่วน
ประกอบด้วย การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
และการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

* พิเศษ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานลุ้นรับรางวัล

ช่องทางเข้าชมงาน
หรือ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนาระบบ
โทร. 0 2466 1180